Schnell Polska Sp. z o.o.


Dotacja na kapitał obrotowy dla Schnell Polska


Realizacja projektu


Nazwa projektu:

SCHNELL POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla SCHNELL POLSKA”

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

Planowane efekty:

Zaspokojenie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa

Wartość projektu:

313 523,19 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

313 523,19 PLN